1

Marshall Sahlins - Tarihsel Metaforlar ve Mitsel Gerçeklikler


ÖNSÖZ


Bu monograf, belirli bir tarihsel dönemi kültürel çerçevede ele alıyor. Giriş ve sonuç bölümlerinde kısaca teorik perspektif tartışılıyor. Fakat tarihe ilişkin genel görüşler, çoğu kez bu görüşleri örnekleyen somut olaylarla birlikte oluşur. Burada söz konusu olan egzotik bir tarih; Kaptan Cook’un ve ondan sonra Batılı kâşif, tüccar ve misyonerlerin ortaya çıkmasıyla oluşan koşullara yerli Hawai kültürünün gösterdiği tepkiyle ilgili. Buna bakıp, tarihsel olayların teorik açıklamasının da eşit derecede sınırlı bir geçerliliği olduğu, (en iyi ihtimalle) farklı kültürlerin karşılaşması sonucu bir kültürün diğerinin etkisi altına girdiği benzer dönemler için uygun olduğu söylenebilir. Fakat benim argümanım aksi yönde bir varsayım üzerinden ilerliyor, ki bu varsayımın doğruluğuna da nihayetinde sonuçlara bakarak karar verilecek: Kültürlerin bu şekilde karşılaşması, çok sık rastlanan tarihsel değişim tiplerini bütün açıklığıyla görmek için özel bir fırsat sunuyor. Tarihsel süreçler hakkında geliştirdiğim genel önermeler, kültürler arası temas koşullarını gerektirmiyor. Yalnızca insanların toplumsal varlıklar olarak içinde bulundukları durumlara göre farklı şekillerde hareket ettikleri bir dünya varsayıyor. Bu koşullar, farklı toplumların etkileşiminde karşımıza çıktığı gibi, verili herhangi bir toplumdaki eylemde de karşımıza çıkar. Tarih anlayışımın Marksist olduğunu iddia edemem; fakat Marksizmle aynı asgari ve yeterli öncüllere dayanıyor: Erkekler ve kadınlar belirli koşullara maruz kalan varlıklardır, çünkü hem birbirleriyle ilişki içinde hem de kendine has ilişkileri olan bir dünyada hareket ederler.

Bu çalışma daha geniş bir araştırma ve yayın projesinin bir evresini teşkil ediyor. Projenin tohumları, Okyanusya’da Sosyal Antropoloji Kuruluşu’nun Clearwater, Florida’da 23 Şubat 1979’da düzenlenen yıllık toplantısında benzer bir başlıkla yaptığım onursal konuşmayla atıldı. Projenin son aşaması, The Dying God or the History of Sandwich Islands as Culture [Ölen Tanrı, ya da Kültür Olarak Sandwich Adaları’nın Tarihi] başlıklı daha kapsamlı bir çalışma olacak. Bu çalışmanın ilk cildi (toplam üç cilt olması planlanıyor) yayına hazırlanıyor ve elinizdeki kitapta gerekli görülenden daha fazla belge içeriyor.

Müsveddenin son halini, eleştirel bir gözle inceleyerek yaptığı katkılardan dolayı Michael Silverstein’e müteşekkirim. Hawai’nin kendine özgü özelliklerini kavrayabilmem açısından benim için vazgeçilmez olan yardımları ve sohbetleri için Dorothy Barrere ve Valerio Valeri’ye de teşekkür borçluyum. Kitapta ortaya koyduğum bilgilerdeki yetersizliklerden elbette ben sorumluyum. Fakat bu monograftaki asıl yaratıcı sorumluluğum, Hawai hakkındaki bilgileri tarihsel bir bağlama yerleştirmekten oluşuyor. Son olarak, okunması çok güç bir el yazısını bir kez daha mükemmel bir şekilde dizen Susan Martich’e şükranlarımı sunuyorum.

Araştırma, National Science Research Foundation’ın GS-28718x No’lu bursu ve Chicago Üniversitesi Antropoloji Bölümü Lichtstern Fonu’yla finanse edildi.1 yorum:

Bilibili Yavrucak, Zıbartan Teması © 2017 - 2020 Bilibililer